วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พุทธธรรม...นำวิชาชีพครู

ปณิธานหนึ่งในสามข้อที่ท่านพุทธทาส อินทปัญโญ ฝากไว้กับอนุชนคือ
"ให้ออกมาเสียจากอำนาจวัตถุนิยม"
วัตถุนิยมเป็นความรู้ที่ขาดสติปัญญา เป็นทาสตาหูจมูกลิ้นกายใจ
มีสติปัญญาใช้อายตนะเพื่อการศึกษา
ให้วัตถุเพียงแต่รับใช้จิต ให้จิตอยู่เหนืออำนาจสิ่งใดๆ
ความสุขที่แท้จริงอยู่เหนือวัตถุ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น