วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2556

ค่ายปฐมกาลชมรมพุทธศาสน์

มีโอกาสใด้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาชมรมพุทธศาสน์เมื่อปี ๒๕๕๔ หลังจากที่ได้จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมเสริมความเป็นครูให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูมา ๔ รุ่น ต่อมาได้ขอเปิดสนามสอบธรรมศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยในปี ๒๕๕๓ สำหรับปีนี้ ๕ มค.๒๕๕๖ ทางชมรมพุทธศาสน์ร่วมใจกันจัดกิจกรรม "ค่ายปฐมกาลสานสายใยน้องพี่พุทธศาสน์" ที่คณะกรรมการรุ่นพี่ตั้งใจจัดให้กับรุ่นน้องปี ๑ จำนวน ๔๒๐ คน จัดได้เป็นที่ประทับใจไปนานเพราะสาระและกิจกรรมย่อยล้วนได้รับการออกแบบเตรียมการมาอย่างดี เห็นถึงพลังความร่วมมือ ความตั้งใจทำงานของรุ่นพี่โดยเฉพาะประธานชมรมที่สละเวลามาหลอมใจเป็นวิทยากรหลัก นี่คือเพชรน้ำหนึ่งในบรรดาครูฝึกฯของเรา เรียกว่าจัดได้โดนใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาก...อย่างไร?... ผลประเมินโครงการอย่างเป็นทางการรอแจ้งให้ได้ชื่นชมกันอีกครั้ง...เป็นอีกหนึ่งแบบอย่างของกลุ่มคนคิดดี ทำดี เพื่อน้อง เพื่อท้องถิ่นสังคมไทย...ครูขอปรบมือให้ดังๆ ๆๆ... อีกครั้งค่ะ...