วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

พรพระราชทาน...พ.ศ.๒๕๕๙

"ให้มีกำลังกายที่แข็งแรง มีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่น และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ"
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ขอบารมี ธ ปกเกล้า..ประชาราษฏร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ..