วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ระบบผลิตครู...โรงเรียนทำเองได้

เมื่อรัฐให้โอกาส ให้ทุน สถานศึกษารับลูกรับกติกา ระบบผลิตครูที่โรงเรียนสามารถทำเองได้จึงเกิดขึ้น ได้ครูในถิ่นพันธุ์ผสม ไทยอังกฤษ นักเรียนครูพื้นถิ่นโกอินเตอร์ เจอแล้วที่นี่ ทำได้แล้ว ทางเลือกการผลิตครูโดยโรงเรียนให้โอกาสและสนับสนุนนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนทุ่งสงวิทยาจึงได้ เพชร ๒ เม็ดงามๆจากนักเรียน ม.๖ นำไปเจียรนัยความเป็นครูที่ประเทศอังกฤษ รอกลับมาฉายแสงอร่ามงดงามที่เมืองไทยต่อไป เป็นอีกแนวคิดหนึ่งในความหว้งของการพยายามพลิกฟื้นคุณภาพครูในวงการศึกษาไทย โรงเรียนทุงสงวิทยาทำได้แล้ว ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ...สำหรับคำอวยพรไม่มีอะไรดีไปกว่า "ลูกจงตั้งใจเรียนให้สำเร็จ กลับมาช่วยงานพระเจ้าอยู่หัว ทุกคนรอเราอยู่..." ขอบคุณท่านรองวิชาการโรงเรียนที่ให้โอกาสได้พบเมล็ดพันธุ์ "ครูพันธุ์ใหม่" ระบบผลิตครูในถิ่น ศักยภาพที่โรงเรียนก็ทำเองได้...ยินดีมากค่ะ