วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

อาสา...นิเทศ

การออกนิเทศนักศึกษาเป็นงานจิตอาสาปฏิบัติลงพื้นที่ในเวลาราชการซึ่งไม่มีใครบังคับใคร เพิ่งนับเป็นภาระงานชัดเจนในสองภาคเรียนที่ผ่านมาด้วยซ้ำ ปีการศึกษา๒๕๕๗นี้จะมีนักศึกษาออกฝึกเพิ่มมากถึง ๗๒๙ คน ๙๔ โรงเรียน สัดส่วนอาจารย์นิเทศต่อนักศึกษาเท่าไรจึงเหมาะสม อาสา..นิเทศ คงต้องทบทวนและออกแบบกันใหม่ให้พอทำงานกันได้ น่าจะดี...ไม่น้อย...