วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556

นิเทศ...ด้วยใจ

การนิเทศวิชาชีพครูสามโรงเรียนระยะกลางน้ำ(เดือนที่๒)ทั้งปีสี่๓๙คนปีห้า๓๐รวม๖๙คน เป็นไปด้วยดีแม้มีอุปสรรค์บ้างสำหรับการเดินทางช่วงหน้าฝน รวมทั้งไม่จัดรถนิเทศให้ตามกำหนดในบางครั้ง ซึ่งมีผลกระทบควรได้รับการแก้ไขในภาพรวมของการบริหารจัดการกันใหม่ เพื่อให้คนทำงานมีกำลังใจและร่วมงานต่อไปได้ ทั้งนี้ไม่เคยหวังผลตอบแทนใดๆตลอดวิชาชีพครูที่ดำเนินมาทุกภาคเรียนกว่าสามสิบปีแล้ว จึงเรียกได้ว่า นิเทศ...ด้วยใจ!

ความพร้อม...ครูฝึก

ภูมิรู้ ภูมิคุ้มกันเพื่อการปกครอง ควบคุม ดูแลชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ที่พัก ระยะทาง ระยะเวลาในการเดินทางไปมาปฏิบัติงานฝึก 
ค่าใช้จ่ายระหว่างฝึก ค่าเช่าที่พักซ้ำซ้อน
ห่างไกลภูมิลำเนา