วันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557

เจ้าฟ้า...มหาจักรี

"เจ้าฟ้ายอดนักอ่าน นักเขียน นักคิด นักพัฒนา" เยาวชนไทยควรเจริญรอยตามพระองค์ท่าน....เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุุมารี ๒เมษายน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...ขอทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดกาล...เทอญ