วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ค่ายเยาวชนคนดี นครศรีธรรมราช

สิ่งดีที่เก็บมาฝากจากการเรียนรู้ในค่ายเยาวชนคนดีนครศรีธรรมราชสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่๑ทั้งหมดเกือบ๒๐๐๐คน นำทีมโดยวิทยากรต้นแบบจิตอาสาเพื่อสังคม ได้ออกแบบการเรียนรู้กระตุกแรงในระดับจิตวิญญาณด้วยสไตล์เรื่องเล่าเร้าพลังทั้งทางบวกและทางลบจากประสบการณ์ ถอดบทพิสูจน์คำกล่าว"พูดดีไม่ต้องมีเพาเวอร์พ้อยด์"ได้ชัดเจน ใช้เวลา๕วัน๑๐รอบ จุดเน้นอยู่ที่การปลูกฝังจิตสำนึกด้านความซื่อสัตย์ เสริมตัวชี้วัดอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อีกหนึ่งกิจกรรมดีในรอบปีที่ควรยกย่องสำหรับทีมวิทยากรจิตอาสากลุ่มนี้...ความดีจึงไม่ได้มีไว้เก็บ ต้องลงมือทำ...ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว...ขอบคุณสำหรับคนตั้งใจดี คิดดี ทำดี เพื่อสังคม...ดีค่ะ..ขอชื่นชม