วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556

เป็นครูต้องฝึกเรียนรู้ด้านใน

มีโครงการดีๆที่เหมาะแก่การเรียนรู้ด้านในสำหรับครูในระยะนี้ได้แก่โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเฉลิม ๒๕-๓๑ มีนาคม๒๕๕๖ณ.อาคารศาลา๑๐๐ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ครูฝึกปี๔ก็สามารถเข้าร่วมโครงการกันได้นะคะ เจออาจารย์ได้ที่นั่นค่ะ เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับคนต้องการเรียนรู้ด้านในจริงๆค่ะ