วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556

นักศึกษารางวัลพระราชทาน

ขอแสดงความยินดียิ่งกับครูฝึก นักศึกษาครูรางวัลพระราชทานปี๒๕๕๖ของคณะครุศาสตร์ มรภ.นศ. คุณอนิรุทธิ์ อมรแก้ว(ครูโอ๊ต) ทายาทแห่งชุมชนไม้เรียง ชุมชนแห่งปราชญ์รางวัลแม๊กไซไซ ลุงประยงค์  รณรงค์ เนื้อนาบุญแห่งปราชญ์ชุมชนได้เบ่งบานขึ้นแล้ว หากดินดีนำชุ่มเมล็ด่พันธุ์คุรูทายาทแห่งปราชญ์ชุมชนเกิดขึ้นได้ไม่ยาก เยี่ยมมากๆค่ะ ขอปรบมือดังๆให้คนชุมชนไม้เรียงด้วยค่ะ...ชุมชนแห่งการเรียนรู้ชุมชนสร้างครู...ครูสร้างชุมชน...ชุมชนเข้มแข็ง วิชาชีพครูมั่นคง...เกิดขึ้นได้ทุกชุมชน...ไม้เรียงโมเดล...

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556

น้อมรำลึก...ในวันแม่...

วันแม่...ลูกขอน้อมรำลึกพระคุณท่าน...พ่อแม่เกิดเกล้า ทดแทนคุณมิอาจสิ้น..พ่อแม่ของแผ่นดิน ป้องภูมิไทยไว้มิให้สูญ...แม่ธรณีรองรับ ให้ลูกได้เหยียบย่าง...แม่คงคาแม่โพสพ ตบแต่งร่างให้แข็งแรง...แม่กองธรรม คอยนำจิตคุ้มกันภัย(จากกิเลส)...แน่วแน่ใจลูกน้อมจิตพินิจคุณ...โอ้แม่จ๋า...
                มาบรรจงแต่งจิตให้งดงามด้วยการศึกษาหลักธรรม เพื่อบูชาพระคุณแม่...กันเถอะ!
    ขอเชิญคุณครู เพื่อนครู ศิษย์ครู ครูฝึกทุกท่านนำนักเรียนเข้าร่วมเรียนรู้และสอบธรรมศึกษากันนะคะ...
                   ปีนี้กำหนดสอบพร้อมกันทั่วประเทศวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จ้า...

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สัมมนาระหว่างฝึก เสริม...

สัมมนาระหว่างฝึกกับประเด็นสร้างเสริมงาน "กลางน้ำ" ของครูฝึก อย่างไรให้มีพลัง สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง...