วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ปรับกระบวนท่า...สัมมนาระหว่างฝึก

ในการสัมมนาระหว่างฝึกวันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคมนี้ นักศึกษา(ปี ๕)คงได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับกระบวนท่าครูฝึกรับAEC ฝึกการสอนคิด ฝึกทักษะครูเพิ่มเติมกันอีกครั้งนะคะ...อย่าลืมทำการบ้านมาก่อน สรุปผลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินตามภาระงาน อย่าลืมเชื่อมงานทุกด้านแบบย่อผ่านมาทางบล๊อกด้วยนะคะ...