วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ตัวชี้...หลักสูตรเมนูเด็ด

เมนูเด็ดใครชิมก็ติดใจ หลักสูตรเมนูเด็ดใครเห็นก็อยากมาเรียนรู้ เป็นเมนูเด็ดได้จะต้องมีรากเหง้าของความเป็นไทย มีเอกลักษณ์ มีสิ่งดีแห่งอนาคตที่คนทั่้งมวลให้ความสนใจ ภูมิปัญญาไทยสู่สากลนั่นเอง หลักสูตรการศึกษาไทยทุกระดับมีวิชาเหล่านี้เสมือนมีรากแก้วไว้แล้วหรือยัง?... รากแก้วจะต้องแข็งแรง...ต้นไม้จึงจะต้านลมต้านพายุฝนกระหน่ำไม่ให้ไหวคลอน  รากแก้วของแผ่นดิน...มาดูแลรากแก้วของเราให้แข็งแรงมากกว่านี้กันเถอะ...โดยเฉพาะหลักสูตรผลิตครู...ครูของครู...ครูของแผ่นดิน...