วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

งานครูสร้างคน...งานคนสร้างครู

หมอมีหน้าที่ซ่อมคน ครูมีหน้าที่สร้างคน  แต่ครูที่ดีจะทำหน้าที่ทั้งซ่อมและสร้างคน ครูที่ฝึกฝนมาดีจึงได้ช่ือว่าครูชั้นวิชาชีพหรือครูชั้นครู มีความคล่องแคล่วสามารถทั้งในงานสร้างคนและสร้างครู ทำบทบาทครูของครูได้อย่างลงตัวด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู...เรียกว่าเป็นครูได้ทั้งตัวและหัวใจ...ครูจึงมีภาระอันใหญ่หลวง เป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบำเพ็ญบารมีทาน...สร้างปัญญาบารมีที่ยิ่งใหญ่ให้แก่มวลมนุษย์ชาติได้...เช่นนี้เอง...