วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556

น้อมรำลึก...ในวันแม่...

วันแม่...ลูกขอน้อมรำลึกพระคุณท่าน...พ่อแม่เกิดเกล้า ทดแทนคุณมิอาจสิ้น..พ่อแม่ของแผ่นดิน ป้องภูมิไทยไว้มิให้สูญ...แม่ธรณีรองรับ ให้ลูกได้เหยียบย่าง...แม่คงคาแม่โพสพ ตบแต่งร่างให้แข็งแรง...แม่กองธรรม คอยนำจิตคุ้มกันภัย(จากกิเลส)...แน่วแน่ใจลูกน้อมจิตพินิจคุณ...โอ้แม่จ๋า...
                มาบรรจงแต่งจิตให้งดงามด้วยการศึกษาหลักธรรม เพื่อบูชาพระคุณแม่...กันเถอะ!
    ขอเชิญคุณครู เพื่อนครู ศิษย์ครู ครูฝึกทุกท่านนำนักเรียนเข้าร่วมเรียนรู้และสอบธรรมศึกษากันนะคะ...
                   ปีนี้กำหนดสอบพร้อมกันทั่วประเทศวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จ้า...