วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หนุนหลักสูตร...เอกลักษณ์ไทย

หลักสูตรครูภาษาไทยเป็นหลักสูตรหนึ่งเดียวในโลกที่จะดำรงเอกลักษณ์ไทยสืบทอดวัฒนธรรมความเป็นไทยไว้ให้ลูกหลาน...ได้มีความเข้มแข็งทางภาษาไทย วัฒนธรรมไทยอันเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอื่น เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในทุกสรรพวิชา...มรภ.ทุกแห่งซึ่งเป็นแหล่งผลิตครูหากพลิกฟื้นความเข้มแข็งของหลักสูตรผลิตครุภาษาไทยได้ ก็จะช่วยเด็กไทยอ่านออกเขียนได้ทั่วแผ่นดิน...จึงควรทบทวนหลักสูตรผลิตครูภาษาไทยมรภ.ให้มีมาตรฐานแท้จริง..จริงใจต่อมาตรฐานผู้เรียนที่จะไปเป็นครูภาษาไทย..ไปเสริมภูมิคุ้มกันให้นักเรียนไทยทั้งประเทศนั่นเอง...มาปฏิรูปการศึกษา-ปฏิรูปหลักสูตรผลิตครูภาษาไทย สู่คุณภาพแท้กันเถอะ...ภาษาไทยภาษาชาติ รากแก้วของแผ่นดิน หลักสูตรครูภาษาไทยจะเป็นหลักสูตรเด่นของมรภ.ทั่วประเทศได้อย่างไร??????

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น