วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556

โรงเรียน...ฝึกหัดครู

ประสบการณ์ไปเยี่ยมเยียนหลากหลายโรงเรียนพบว่าหลายโรงเรียนมี โครงการความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาครูร่วมกับสถาบันผลิตครู เพื่อสร้างครูพื้นถิ่นผดุงครูดีครูเก่งไว้ในสถานศึกษาให้ชุมชนเข้มแข็งจากคนในพื้นที่ หลายโรงเรียนแสวงหาแหล่งทุนให้ศิษย์ตนได้ต่อยอดทั้งในและต่างประเทศ ความเพียรพยายามนี้ก็เพื่อเพียรสร้างครูดีครูเก่งให้ดำรงสืบทอดไว้ในสถานศึกษาตน นับเป็นวิสัยทัศน์ที่เยี่ยมยอดของผู้บริหาร...น่าชมเชยยิ่งนัก มีโรงเรียนฝึกครูกันทุกชุมชนเช่นนี้ ชุมชนก็เข้มแข็ง คุณภาพการศึกษาถามหาได้ไม่ยาก...หลายโรงเรียนนำร่องไปได้แล้ว น่ายินดีค่ะ...อย่างน้อยทุกปีให้มี...หนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูทุน หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทุนครู ร่วมปลูกต้นกล้า...ครูของแผ่นดิน...