วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ครูในถิ่น...แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์

ปรากฏการณ์ขาดครูคุณภาพ ครูไม่มีความสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาไทย การปฏิรูปการศึกษาจึงควรให้ความสำคัญกับระบบรับเข้าคือการเลือกคนมาเรียนครู นั่นคือสถาบันผลิตครูควรให้สิทธิ์การคัดเลือกนักเรียนที่เป็นตัวแทนมาจากทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ให้ความสำคัญกับ "ครูในถิ่น" ซึ่งจะช่วยกระจายครูไปได้ทั่วผืนดินไทย จะเกิดครูพันธุ์ใหม่ที่รักถิ่น รักศิษย์ และรักแผ่นดินเกิด ไม่ทอดทิ้งโรงเรียน ทิ้งนักเรียน สภาพโรงเรียนร้างจะไม่เกิดขึ้นในชุมชน ขอครูในถิ่นกลับคืนทั้่วผืนดินไทยโดยเร็ว เพื่อหนุนเสริมชุมชนเข้มแข็งได้ต่อไป... เสียงจากชุมชนที่อ่อนล้า...ขอครูในถิ่นกลับคืนมา...ได้โปรด.