วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

งานฝึก ที่ต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ในภาคเรียนนี้ นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ซึ่งมีภาระงานที่เข้มข้นขึ้นต่างจากภาคเรียนที่ผ่านมา ครูขอเอาใจช่วยนักศึกษาทุกคน โดยขออ้างอิงข้อคิดหลักธรรมของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตที่ว่า "เราต้องการของดี คนดี ก็จำต้องฝึก ฝึกจนดี จะพ้นการฝึกไปไม่ได้ งานอะไรก็ต้องฝึกทั้งนั้น ฝึกงาน ฝึกคน ฝึกตน ฝึกใจ ฝึกสัตว์ นอกจากตายแล้วจึงหมดการฝึก คำว่าดีจึงเป็นสมบัติของผู้ฝึกดีแล้วแน่นอน"