วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ปีใหม่...ฟ้าใส...ใจสว่าง

"ปีใหม่ ฟ้าใส ใจสว่าง" ปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านคิดดี ทำดี พูดดี  มีปัญญา พลานามัยที่เข้มแข็ง รักษาสถาบันครอบครัว สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทยให้อยู่ยั่้งยืนนาน...สืบไป...ขอบารมี ธ ปกเกล้า ขอบารมีพระบรมธาตุ ขอคุณพระตรัยรัตนคุ้มครองทุกท่าน ตลอดกาล...เทอญ