วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

เลิกทาส....เป็นไท

ครบรอบ ๑๐๙ ปีแห่งการประกาศพระราชบัญญัติเลิกทาส รศ.๑๒๔ วันที่๑เมย.๒๔๔๘ พระประสงค์แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ที่ต้องการคืนอำนาจ และอิสระภาพความเป็นไท แก่พสกนิกรของพระองค์ท่าน ให้ทุกคนได้เป็นไททั้งตัว หัว และใจ...มิให้กิเลสพาไป หลงทาง ...สติและปัญญาพากลับ...หมั่นพากลับ รู้เท่าทัน จิตตน...ทุกขณะจิต...ฝึกเป็นไท ใช่เป็นทาส... มนุษยชาติเท่านั้นที่ได้สิทธิ์พิเศษนี้จากโลกแห่งธรรม...ธรรมะ ธรรมชาติ!..สมดุล ยั่งยืน..."ขอน้อมเกล้ารำลึกคุณแห่งพระเมตตา หาที่สุดมิได้..."