วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สัมมนาระหว่างฝึก เสริม...

สัมมนาระหว่างฝึกกับประเด็นสร้างเสริมงาน "กลางน้ำ" ของครูฝึก อย่างไรให้มีพลัง สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง...