วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เดินตามรอยพ่อ ชูช่อชัยพฤกษ์

การนิเทศสามโรงเรียนครั้งที่ผ่านมา ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้หลายประการ ขอให้นักศึกษาหมั่นทบทวนสร้างงานคุณภาพ ปรับภาระงานให้ตรงตัวชี้วัดการประเมินในคู่มือ พร้อมร่องรอยการปฏิบัตินะคะ...สำหรับการไปนิเทศครั้งที่ ๒ พุธนี้  นอกเหนือจากการนิเทศปกติอาจารย์ต้องการตามดูต้นชัยพฤกษ์ที่มอบไว้ให้ปลูกเป็นที่ระลึก อนุสรณ์พืชพรรณแห่งชีวิตที่เราจะกลับมาดูได้ในโอกาสต่อไป ไว้เป็นมรดกการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้ได้เรียนรู้เพิ่มในโรงเรียน อาจารย์เพาะมาเองค่ะ หนึ่งต้น หนึ่งชีวิต หนึ่งความงาม...ชัยพฤกษ์...พันธุ์ไม้งาม สำคัญใฉน ใครไคร่รู้...

เรียนรู้จากการสัมมนาระหว่างฝึก

เป็นโอกาสดีและคาดหวังจะได้เจอนักศึกษาพร้อมหน้ากันทั้งสามโรงเรียน นัดแนะเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะไม่มีช่วงเวลาให้อาจารย์นิเทศประจำโรงเรียนพบได้เลย จึงได้เพียงเป็นผู้สังเกตและน่าชื่นชมเมื่อเห็นสปิริตของ ดร.จิด ดร.อภิชาติ ที่นอกจากนิเทศมากทั้งจำนวนโรงเรียนและจำนวนนักศึกษาแล้วยังมาช่วยเป็นวิทยากรกระบวนการให้นักศึกษาถอดบทเรียนหาฺครูฝึกที่ทำแผนการสอนได้ดี ทั้งได้ทบทวนเน้นย้ำในหลักกติกา คาดว่าจะนำไปใช้ปรับแผนสู่การปฏิบัติให้ดีขึ้นได้ ปรับกระบวนท่าใน ๗ ภาระงานได้แล้ว นักศึกษาทุกคนอย่าลืมเชื่อมงานผ่านบล็อกของตนเองมาให้อาจารย์ดูด้วยนะคะ...