วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

พรพระราชทาน...ปีใหม่่2556

"...บัดนี้ถึงวาระปีใหม่...ข้าพเจ้าขอส่งความปราถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกๆคน ให้มีความสุขความเจริญและความสำเร็จสมประสงค์ ข้าพเจ้าขอขอบใจท่านเป็นอย่างมากที่พรั่งพร้อมกันมาให้กำลังใจแก่ข้าพเจ้าในคราววันเกิด ด้วยความหวังดีจากใจจริง น้ำใจไมตรีที่ทุกคนทุกฝ่ายแสดงออกในวันนั้นยังประทับออยู่ในความทรงจำของข้าพเจ้าไม่รู้ลืม...ปีใหม่นี้ข้าพเจ้าจึงปราถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นคนไทยเราได้ตั้งจิตตั้งใจให้มั่นอยู่ในความเมตตา และความดีต่อกัน ดูแลเอาใจใส่กัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้กำลังใจแก่กันและกัน ผูกพันกันไว้ฉันท์ญาติและฉันท์มิตร ทุกคนทุกฝ่ายจะได้ร่วมมือ ร่วมความคิดอ่านกัน สร้างสรรค์ความสุข ความเจริญมั่นคง ให้แก่ตนและชาติได้ ดังที่ใจปราถนา..."
            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย วันที่ 1 มกราคม 2556