วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556

มรดกธรรม...มรดกไทย

เราควรทำมรดกธรรมให้เป็นมรดกไทย แล้วภูมิใจนำมรดกธรรมสู่มรดกโลก ธรรมกับโลกเป็นของคู่กันเรียกว่าโลกธรรม มนุษย์ทุกคนจึงต้องเรียนรู้ธรรมตามหลักศาสนาของตนเพราะธรรมคุ้มครองโลก มรดกธรรมจึงเป็นสมบัติล้ำค่าของมนุษย์ทุกคน อยู่ที่เราต้องทำมรดกธรรมให้เป็นมรดกตนก่อนแล้วแผ่ออกไปให้ไพศาล...เอ้า!..ทุกคนช่วยกัน...มรดกธรรมจึงจะเป็นมรดกโลกโดยธรรม...แล้วธรรมคืออะไร?...ปฏิบัติและเรียนรู้ได้อย่างไร?...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น