วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

วันเกิดมหาวิทยาลัยปีพุทธชยันตี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดงานวันสถาปนาในวันที่ ๙ มกราคมของทุกปีเสมอมา จำได้ว่ามีการริเร่ิมฟื้นฟูประเพณีให้ทานไฟของชาวนครศรีธรรมราชไว้สืบทอดต่อกันมาถึงปัจจุบัน ซึ่งมีจัดแพร่หลายกันมากขึ้นในระยะต่อมา เพื่อเฉลิมฉลองปีพุทธชยันตีจึงมีกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่ ๙-๑๔มกราคม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น