วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562

สะท้อนการเรียนรู้....ครูฝึก๑-๖๒

...ได้คำแนะนำมากมาย ได้แนวทางปรับปรุงแก้ไขให้งานมีคุณภาพมากขึ้น มีความกระตือรือร้นมากขึ้น รู้จักการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ ทำงานให้เสร็จเป็นปัจุบัน ได้แนวทางการทำงานเป็นระบบมากขึ้น พัฒนาตนเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รู้สึกดีที่อาจารย์มานิเทศให้คำแนะนำ ทำให้รู้ว่าควรทำงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น