วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557

เอกลักษณ์...มรภ.นศ.


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมุ่งสร้างเอกลักษณ์ "ความรู้ คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม" หมายเอาความรู้และคุณธรรมมาสร้างสรรค์.ให้เกิดเป็นรูปธรรมงอกงามขึ้นทั้งจากสังคม หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสู่สังคมภายนอก และสร้างสรรค์สิ่งดีด้วยสุจริตและสัมมาชีพจากสังคมภายนอกสู่สังคมภายในมหาวิทยาลัย ก่อเกิดสังคมแห่งคนดีที่อยู่ร่วมกันโดย  ไม่เอาเปรียบ ไม่เบียดเบียนใคร  ไม่เลือกปฏิบัติให้เกิดความเหลื่อมล้ำ...ก่อเกิดธรรมาภิบาลถ้วนทั่ว ...สังคมสันติสุข!..???

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น