วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ความพร้อม...ครูฝึก

ภูมิรู้ ภูมิคุ้มกันเพื่อการปกครอง ควบคุม ดูแลชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ที่พัก ระยะทาง ระยะเวลาในการเดินทางไปมาปฏิบัติงานฝึก 
ค่าใช้จ่ายระหว่างฝึก ค่าเช่าที่พักซ้ำซ้อน
ห่างไกลภูมิลำเนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น