วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ครูช่าง...กับงานวิจัย

มีโอกาสเป็นวิทยากรการทำวิจัยให้ครูช่าง ครูพันธุ์อา เมื่อ๒๔กค.๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช เดิมชื่อโรงเรียนเครื่องถม ริเริ่มก่อตั้งโดยพระธรรมรัตนธัช(ท่านม่วง)สมัยรัชกาลที่๕ พอมองเห็นโจทย์วิจัยเชิงระบบที่น่าคิดต่อยอด จากโรงเรียนเครื่องถม สู่วิทยาลัยเครื่องถม สู่มหาวิทยาลัยเครื่องถมไทยหนึ่งเดียวในโลก มีศักยภาพและโอกาสที่สามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร กับการเตรียมรับAEC เมืองนครมีดีเราจะช่วยกันรักษาต่อยอดสิ่งดีนี้ไว้ได้อย่างไร... 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น