วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เตรียมรับการนิเทศเพื่อพัฒนา

การนิเทศเป็นงานสร้างกัลยาณมิตร สร้างความเข้าใจร่วมกันเพื่อแสวงหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาภาระงานฝึกให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น งานนิเทศจึงไม่ใช่การตำหนิโดยไม่มีทิศทางแก้ไข ไม่ใช่การมาจับผิดหรือกดดันก่อเกิดความเครียด แต่ตรงกันข้ามการนิเทศแบบสร้างสรรค์เราสามารถสร้างได้ พัฒนาได้ ครูฝึกก็ยินดีร่วมกระบวนการเรียนรู้ไปด้วยกัน...ไม่มีใครเก่งโดยไม่ต้องการคำชี้แนะ  การนิเทศจึงช่วยให้เราเห็นทางพัฒนาที่ดีกว่านั่นเอง ... 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น