วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ครูกับยุทธศาสตร์ขจัดทุกข์...

เส้นทางเดินของชีวิตครูในการทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ คือ การร่วมพิสูจน์ยุทธศาสตร์ขจัดทุกข์ด้วยกระบวนการวิจัยไปกับศิษย์ การวิจัยที่แท้ไม่เคยทำร้ายหรือทำลายใคร แต่กลับช่วยให้ผู้วิจัยมีปัญญาขจัดทุกข์และรู้เท่าทันกิเลสของมนุษย์มากขึ้น การวิจัยช่วยให้เราได้พบความจริง ช่วยให้เราถอยห่างจากยุทธศาสตร์บำเรอสุขแบบไล่ล่า หรือการไม่รู้จักพอให้ลดน้อยลง ดังนั้นตัวชี้วัดสำคัญของครูนักวิจัยก็คือ คุณภาพของการขจัดทุกข์ให้ได้ผลแก่ศิษย์ นั่นเอง...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น