วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556

สัมมนาก่อนออกฝึก...เพื่ออะไร

ความพร้อมเผชิญสถานการณ์จริงในการเรียนรู้เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้งานฝึกประสบผลสำเร็จ เสมือนนักมวยที่ฟิตซ้อมอย่างดีก่อนขึ้นสังเวียนชกย่อมออกหมัดกระบวนท่าให้สามารถตั้งรับและรุกได้อย่างมีชั้นเชิง การเป็นครูฝึกจึงต้องติดอาวุธทางปัญญาให้พร้อม สามารถแสดงออกเป็นทักษะและเทคนิคครูหลากหลายลีลา เพื่อรับมือยกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกด่้านทั้งตัวและหัวใจให้มีความเข้มแข็ง ยืนหยัดอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุข...(สติ สมาธิ...)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น