วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

อัตลักษณ์บัณฑิตครูอยู่ไหนเอ่ย!..

ความคาดหวังในคุณภาพบัณฑิตส่งผ่านการกำหนดอัตลักษณ์บัณฑิตมีหลายระดับ ทั้งระดับมหาวิทยาลัย "บัณฑิตนักคิดนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ" คณะครุศาสตร์ "ครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู" อยู่ที่ไหน? สร้างได้อย่างไร? มาช่วยกันตอบ...ดีมั้ย...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น