วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ครูดีที่สุดในชีวิตครู...คือครูฝึกฯ

"ครูดีที่สุดในชีวิตครู...คือครูฝึกสอนฯ" เป็นคำกล่าวจากใจของผู้บริหารสถานศึกษาท่านหนึ่งในการต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ผู้เขียนรู้สึกดี..ทำให้มีความมั่นคงในวิชาชีพครูของครูมากยิ่งขึ้น...นักศึกษาทุกท่านคงได้ยินชัดเจนเช่นกัน คำกล่าวนี้เป็นการให้เกิยรติ์ผู้ร่วมวิชาชีพ เป็นการให้โอกาสนักศึกษาในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานตามภาระกิจที่ได้กำหนดไว้ให้บรรลุเป้าหมาย..นักศึกษาทำได้ตามคำกล่าวนี้หรือยัง...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น