วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

การทบทวนแนวคิดแนวปฏิบัติจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเป็นสิ่งที่นักศึกษาพึงกระทำก่อนเริ่มกระบวนการ PDCA ในโครงการของตนเองซึ่งควรใตร่ตรองออกแบบให้เห็นชิ้นงานและศักยภาพผู้เรียนที่ชัดเจน แสดงร่องรอยให้เห็นเป็นรูปธรรม และเป็นโครงการที่ดีมากๆหากมีชมรม มีกิจกรรม มีแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่องในสถานศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น