วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ต้นกล้า วิชาชีพครูหาได้ที่ไหน

ครูดี ครูเก่ง ครูมืออาชีพ ครูที่มีจิตวิญญานความเป็นครู เป็นอย่างไร หาได้ที่ไหน ใครมีคำตอบ...

1 ความคิดเห็น:

  1. ครูดี คือ ครูที่มีจิตใจดี มีความเมตตาต่อศิษย์ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของครูเต็มความสามารถ
    ครูเก่ง คือ ครูที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนเรียนแล้วมีความเข้าใจในเนื้อหา
    ส่วนครูมืออาชีพ คือ ครูที่เป็นทั้งครูดีและครูเก่ง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว ว่องไว
    ซึ่งเราสามารถหาครูเก่ง ครูดี และครูมืออาชีพได้จากทุกๆที่ เนื่องจากคนที่เป็นครูส่วนใหญ่ล้วนเป็นคนที่มีจรรยาบรรณของความเป็นครูทุกคน

    ตอบลบ