วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

มนุษย์ทุกคนต้องเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยก่อให้เกิดวงจรการปฏิบัติงานเชิงพัฒนาที่เป็นระบบ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การวิจัยต้องนำพาการเรียนรู้ การเรียนรู้คืออะไร การวิจัยคืออะไร ใครทำได้...ยกมือ ลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น